Utveckling

Konsultnet utvecklar lösningar med Unit4 Business World för din verksamhet. Omvärlden förändras och nya möjligheter tillkommer ständigt. Tillsammans med oss skapar du din personliga plattform och hjälper hela din organisation att samverka i ett modernt gränssnitt.

Att vidareutveckla systemstödet Unit4 Business World i din verksamhet innebär att du behöver tänka i helt nya banor. Konsultnet hjälper dig att sätta fokus på de områden där intressanta förändringarna går att realisera.

Att teamet från Konsultnet implementerar de lösningar som matchar identifierat behov är för oss en självklarhet. Effektivt, intuitivt och inspirerande är egenskaper som vi har med oss när vi utvecklar lösningar och förmedlar kompetens i våra uppdrag.

När den nya lösningen är på plats så hjälper Konsultnet dig att genomföra värdehemtagningsinsatser för att mäta effekterna och vid behov vidareförädla lösningarna så att önskade effekter uppnås.

Läs våra kundreferenser

Leveranser i tid med rätt värde