Verksamhetsstyrning

Verksamhetstyrning är verktyget för att styra och leda verksamheten. Verksamhetstyrning gör det lättare att prioritera och fokusera på de aktiviteter som är viktigast och därigenom få en effektivare verksamhet.

Vi skapar förutsättningarna tillsammans med er för att skapa en modell där vi ser till att ni får rätt systemstöd kring er verksamhetsstyrning. Vi hjälper er från plan till genomförande och ser till att ni löpande följer upp era styrdokument.

Verksamhetsstyrning som gör att ni når era mål

  • Vi erbjuder en helhet från modell till systemstöd
  • Vi kan hjälpa er från grunden så att en optimal informationsmodell skapas
  • Vi erbjuder lösningar för verksamhetsstyrning utifrån din organisations behov
  • Vi kan kombinera lösningar som är byggda med hjälp av nya plattformar
  • Vi ser till att ni får systemstöd för er process
  • Vi ser till att modellen stödjer verksamhetens affär

Från plan till genomförande av er verksamhetsstyrning

Till att börja med skapar vi en strategiskplan med övergripande mål och en detaljerad verksamhetsplan som ingår i er verksamhetsstyrning. Sedan får vi ned dessa strategiska mål till operativa mål med tillhörande aktiviteter. Vi skapar smarta mål som är möjliga att följa upp genom direkt ekonomiskt utfall och nyckeltal. Sedan förljer vi upp med analys och verksamhetsrapportering med prognos och budget.

vrksstyrning

Genom att jobba med er verksamhetsstyrning kan vi exempelvis hjälpa er att ta steget från konventionell budget till rullande aktivitetsbaserade prognoser. Och därmed få in planering och styrning som en del i er löpande verksamhet.

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi vad vi kan göra för din verksamhet.

Kontakta oss

Leveranser i tid med rätt värde