Implementation 

Nyinförande av affärssystem handlar mycket om att ta chansen att förändra ineffektiva processer och att göra det bästa av de förutsättningar som finns i verksamheten. Att framtidssäkra systemstöd och arbetsprocesser samt att realisera långsiktiga värden med de lösningar som affärssystemet Unit4 ERP erbjuder.

Konsultnet har varit med och drivit nyinstallationer, uppgraderingar och vidareutveckling av Unit4 ERP  (tidigare Agresso) i över 25 år med totalansvar för allt från stora koncern- projekt med över 120 bolag till mindre omfattande projekt. Denna bredd av uppdrag har gjort oss unika på att skapa värde genom valet av lösningar och att anpassa oss till kundens verklighet när det gäller ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Förstudie

Inledande analyser lägger grunden för att sätta mål för nyinstallationen samt baserat på behov designa rätt lösning för kunden. Att effektivisera handlar ofta om att ta bort manuella rutiner och minimera risken för fel. Därefter automatiseras processerna och tidsvinster uppnås samtidigt som kvaliteten höjs.

Genomförande

Genomförandet handlar om att implementera affärssystemet och arbetsprocesser så att värden realiseras baserat på organisationens förutsättningar och behov. Här bygger vi vidare på utfallet av analysen och justerar designen när behov av förändring uppstår. Med rätt målbild skapas flexibla lösningar som ger framtida förändring i verksamheten. Att tänka långsiktigt lägger grunden för att skapa värde med de insatser som utförs under hela projektet.

Värdehemtagning

Värdehemtagning handlar om att ta reda på hur väl affärssystemet och arbetsprocesserna möter verksamhetens krav.