Blogg

Många av våra kunder har tagit steget till en helt webbaserad Unit4 plattform, men innan dess så har vi genomfört en analys och väglett kunderna till rätt beslut. Det finns många stora förtjänster med att gå över till en moln-lösning men innan man gör det måste man se över alternativen. Alternativ finns, men vad är rätt för just er och...

Den frågan kanske inte är den enklaste att besvara när man arbetar i en verksamhet. Om vi istället frågar vilket rapportbehov som finns, blir den troligtvis enklare att besvara. En välmående ekonomimodell ger förutsättningen för att möta det rapportbehov som finns i verksamheten. En frisk ekonomimodell är även flexibel nog att möta de naturliga...