Unit4 - Tjänster

Med Unit4 ERP (tidigare Agresso) affärssystem skapar vi unika och effektiva lösningar som sparar tid och ger dig möjlighet att fokusera mer på din kärnverksamhet. 

Utveckling inom ramen för standard

Konsultnet utvecklar lösningar med Unit4 ERP för din verksamhet. Omvärlden förändras och nya möjligheter tillkommer ständigt. Tillsammans med oss skapar du din personliga plattform och hjälper hela din organisation att samverka i ett modernt gränssnitt.

Läs mer

Resan till Molnet

Många av våra kunder har tagit steget till en helt webbaserad Unit4 plattform, men innan dess så har vi genomfört en analys och väglett kunderna till rätt beslut. Det finns många stora förtjänster med att gå över till en moln-lösning men innan man gör det måste man se över många komponenter. Alternativ finns men vad är rätt för just er.

Läs mer 


Integrationer

Verksamhetsförändringar och behov av olika systemlösningar förändras över tid. Effektivitetsvinster uppnås genom aktivt informationsutbyte mellan systemen där
informationen uppdateras regelbundet och behov av att registrera underlag i flera system minimeras.

Läs mer

Implementation

Nyinstallationer handlar om att göra det bästa av de förutsättningar som finns i verksamheten. Att framtidssäkra systemstöd och arbetsprocesser samt att realisera långsiktiga värden med de lösningar som affärssystemet Unit4 ERP & ERPx erbjuder.

Läs mer


Migrering

Konsultnet hjälper dig att uppgradera till den senaste versionen av Unit4 Business World och ge er alla förutsättningar för ta nästa steg till Unit4,s nya Azure-plattform.  Unit4 CR är Unit4s nya plattform som ger er en moln-lösning i Azure med löpande uppgraderingar. Vi genomför lyckade migreringar, som skapar värde, i samarbete med dig som kund.

Läs mer

Förvaltning

Förvaltningsperspektivet är i vår mening starkt kopplat till ett löpande systemunderhåll och utveckling. Den stora utmaningen blir ofta nya krav på förändringar och vikten av att ha siktet inställt på rätt mål redan från början.

Läs mer


Verksamhetsutveckling

Konsultnet hjälper er att utveckla era verksamhetsprocesser och systemstöd. System, processer och användare samverkar i ett komplext samspel. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder hitta den bästa lösningen för just deras verksamhet.

Läs mer