Vi är samarbetspartner med Unit4

Vi på Konsultnet hjälper dig att ta rätt beslut. Sedan 1995 har vi installerat administrativa lösningar baserat på affärssystemet Unit4 Business World. Vi effektiviserar rutiner och processer inom företag och myndigheter.

Här hittar du några av våra framgångsrika kunder

Vi kan Unit4 Business World (tidigare Agresso)

Vår kompetens sträcker sig över samtliga delmoment som är relevanta för affärssystemet och dess vidareutveckling och förvaltning.

  • Verksamhetsutveckling
  • Nyinstallationer
  • Uppgraderingar
  • Förvaltning

Anpassade lösningar
Våra konsulter lyssnar på dig och identifierar dina behov för att hitta lösningar som passar dig.

Vi levererar i tid med kvalitet
Varje lösning tillför mervärde för dig oavsett vilket program, verktyg eller tjänst du väljer.

Du får ett lyckat projekt
Vi uppnår tillsammans överenskomna projekt- och effektmål.

På konsultnet jobbar vi även efter fem ledord. Vi är lyhörda, analytiska, kreativa, kompetenta och engagerade. Detta innebär att vi anpassar oss efter era behov och önskemål och ser till att hitta hållbara lösningar som skapar mervärde. Hur vi lyckas med det är en fråga om erfarenhet. Våra konsulter har jobbat med detta i många år och har en stor kunskapsbas vad det gäller implementering och vidareutveckling av affärssystem. Därför välkomnar vi dig till Konsultnet. Att digitalisera är vår vardag!

Överlägsen service

Våra konsulter kan ge dig råd och skapa anpassade lösningar i Unit4 Business World.

  • Vi effektiviserar er verksamhet
  • Vi säkerställer framgångsrika projekt
  • Vi levererar det lilla extra

Lär känna oss på Konsultnet

Medarbetare berättar

Ekaterina Stense, applikationskonsult

”Det är viktigt för mig att utvecklas och det gör jag som applikationskonsult. Jag tycker det är roligt att utmana mig själv.”

Läs hela intervjun med Ekaterina

 


Leveranser i tid med rätt värde