Integrationslösningar

Verksamhetsförändringar och behov av olika systemlösningar förändras över tid. Effektivitetsvinster uppnås genom aktivt informationsutbyte mellan systemen där
informationen uppdateras regelbundet och behov av att registrera underlag i flera system minimeras.

Konsultnet kan erbjuda att specificera/bygga och konfigurera moderna kommunikationsprotokoll för att hantera informationsutbyte mellan IT-system, inom och utanför den egna organisationen.

Vi arbetar både med webbaserade protokoll och med filtransportsrelaterade, från specifika filformat till xml-baserade filstrukturer. För eventbaserad systemintegrationer arbetar vid med olika standarder, exempelvis API - REST/SOAP.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte för genomgång av systemarkitektur och för mer information om och runt lämpliga systemlösningarSkriv din text här ...