Förvaltning och vidareutveckling

Förvaltningsperspektivet är i vår mening starkt kopplat till ett löpande systemunderhåll och utveckling. Den stora utmaningen blir ofta nya krav på förändringar och vikten av att ha siktet inställt på rätt mål redan från början.

Verkligt värde skapas genom att vi analyserar och identifierar möjliga effekter för organisationen och sedan ställer in siktet på rätt mål och implementerar lösningar som passar in i den långsiktiga strategin. Oavsett vilken förvaltningsmodell ni använder idag kan vi stödja er till en aktiv förvaltning.


Så här jobbar vi

  • Realiserar utvecklingsmålen
  • Vi supporterar just er unika lösning
  • Planerar och genomför förebyggande åtgärder
  • Adderar långsiktigt värde med lösningar som fungerar
  • Kompetensöverför inom organisationen
  • Förändringsleder så att nyttoeffekter realiseras
  • Rådgivare till styrgruppen