Checka listan innan, istället för under årsbokslutet!

21.11.2020

Vid årets slut sker febrila aktiviteter på de flesta ekonomiavdelningarna i vårt land. Aktiviteterna fortsätter oftast in på de första månaderna av det nya året. Målet med aktiviteterna är att stänga samt rapportera årets resultat och slutligen sammanställa resultatet i en årsredovisning. Det innebär att flertalet avstämningar ska genomföras för de legala enheterna samt koncernen. Många aktiviteter ska checkas av och användandet av Unit4 ERP påverkar prestandan dramatiskt under perioden.

Den gemensamma nämnaren för perioden är att det finns minimalt med tid för att hantera systemkrångel kopplat till aktiviteterna.

Hur säkrar man upp att Unit4 ERP är finjusterat inför den belastningen?

Svaret är att säkra processerna redan i början av Q4 för att hinna justera och förbättra rutinerna innan årsbokslutsarbetet startar. Checka av listan innan för att ge er själva möjligheten att endast fokusera på avstämningar samt analyser istället för systemkrångel.

Konsultnet har därför tagit fram ett erbjudande som hjälper dig att checka av systemrutinerna inför årsbokslutet. Erbjudandet bygger på två block. I det första identifieras de kritiska momenten i din process och i det andra presenteras en förbättringsplan för att effektivisera årsbokslutet i Unit4 ERP.


Exempelrutiner som undersöks

  • Rensningsrutin kund- och leverantörsregistret
  • Årsbokslutsrutiner/IB-inläsning
  • Fördelningsrutin
  • Underlagsarkivering
  • Periodiseringsavstämning
  • Registervård 

Utöver insatsen har vi även möjlighet att säkra upp med konsulttimmar för de mest kritiska tillfällena under ditt årsbokslutsarbete. Allt för att undanröja systemkrångel när du absolut inte har tid för dessa.