Har din ekonomimodell fått virus?

07.02.2024

Den frågan kanske inte är den enklaste att besvara när man arbetar i en verksamhet. Om vi istället frågar vilket rapportbehov som finns, blir den troligtvis enklare att besvara. En välmående ekonomimodell ger förutsättningen för att möta det rapportbehov som finns i verksamheten. En frisk ekonomimodell är även flexibel nog att möta de naturliga förändringar som en verksamhet genomgår över tid.

Med andra ord är ekonomimodellen grundstenen för att strukturera data som flödar in och ut i Unit4 ERP. Modellen ska effektivisera samt kvalitetssäkra verksamhetens rapporteringsbehov för analys- och beslutsstöd. Den ska även återspegla verksamhetens ekonomistyrning och transparent återge resultatet på en central nivå.

En bra ekonomimodell skapar goda förutsättningar för en effektiv rapportering. Behöver du hjälp att utreda symptomen?