Hur gick projektet och hur fungerar det nu?

13.12.2023

Oavsett om det handlar om ett uppgraderings- eller nyimplementationsprojekt av Unit4 ERP finns frågeställningen där. Det är en fråga som flertalet företag missar att ställa efter ett genomfört projekt. De flesta håller nog med om att frågeställningen är ytterst relevant och att den samtidigt alltför ofta prioriteras bort då den operativa driften inte ger utrymme för reflektion efter projektet.

Med andra ord missar företag allt för ofta kunskapsåterföringen efter ett genomfört projekt. Kunskapsåterföring är ett bra sätt att lära sig att identifiera framgångsfaktorer och undvika göra misstag framgent. Det hjälper också att visualisera vilka restpunkter som finns kvar att behandla efter projektet. Samtidigt tydliggörs även de delar som behöver finjusteras för att optimera funktionaliteten i systemet.

Konsultnet hjälper kunder med att realisera svar på frågeställningen efter ett projekt med vad vi på Konsultnet kallar för en värdehemtagning. Kärnan i värdehemtagningen bygger på målformuleringarna för projektet och hur de kommunicerades samt förverkligades under projektet. Vi på Konsultnet anser att värdehemtagningen skapar ett forum för att fånga de kvarvarande behoven i verksamheten samt sammanställer måleffekten av ett genomfört projekt.

Konsultnet genomför värdehemtagningen med representanter från kundens verksamhet. Med öppna dialoger samt en utformad metodik fångar vi hur representanterna upplevde projektet och hur förändringarna har påverkat dem efter projektet.