Kommunikation viktigt för ett lyckat projekt

22.09.2021

I alla tider har det funnits risk för missförstånd när vi kommunicerar med varandra. Vi är i mångt och mycket olika och uppfattar kommunicerad information efter den premissen. Därför är kommunikation en av de viktigaste parametrarna för att genomföra en lyckad utveckling i Unit4 ERP.

En utveckling innebär att vi får ett nytt arbetssätt eller snarare ett förändrat beteende i Unit4 ERP. För att inte riskera att vi går tillbaka till det gamla beteendet behöver vi ha kommunicerat varför det nya beteendet är att föredra. Vi måste även löpande följa upp beteendet för att säkerställa att inte vanemänniskan i oss omedvetet går tillbaka till det gamla beteendet.

Därför behövs en dedikerad resurs som kommunicerar under utvecklingen samt fortsätter att följa upp efteråt. Denna resurs kallas förändringsledare och är en roll som tyvärr inte alltid är tillsatt i ett utvecklingsarbete. Detta innebär att vi ökar risken för att utvecklingen inte får den effekt som vi hade förväntat. Vi riskerar också att alternativkostnaden för att inte tillsätta en förändringsledare blir dyrare än om en sådan resurs tillsätts.

Med andra ord är god kommunikation nyckeln till en lyckad utveckling i Unit4 ERP.

Behöver du stöd med förändringsledning kan vi på Konsultnet hjälpa dig. Kontakta oss för att få reda på mer hur vi kan stödja dig med ditt utvecklingsarbete i Unit4 ERP.