Old fashion - löser inte nya möjligheter

11.05.2023

Känner du att din Unit4 ERP installation inte följer med i utvecklingen samt att dina processer stjäl tid från dina värdeskapande moment?

Det är tecken på att du inte har en installation som är optimerad för din verksamhet. Om du endast har uppdaterat din installation de senaste åren så innebär det att du fortsätter i gamla fotspår men med en nypolerad yta. Dina processer hanteras på samma sätt trots att din organisation har förändrats genom åren.

Med en nyinstallation av Unit4 ERP får du förutsättning att skapa en miljö som öppnar för ett digitalt samt automatiserat arbetssätt. Du och dina kollegor får ett analytisk agerande till era arbetsuppgifter istället för att lägga tid på onödiga manuella moment.

En nyinstallation av Unit4 ERP är mer kostnadseffektiv än att löpande tvinga systemet att anpassa sig in i en ny situation eller att byta ut installationen till något annat affärssystem. Låt oss på Konsultnet att hjälpa dig till ett bättre affärssystem som tar dig till nya nivåer.

Kontakta och rådfråga oss om hur du bör göra för att förbättra din Unit4 ERP situation.