Bästa resan till Molnet

22.05.2024

Många av våra kunder har tagit steget till en helt webbaserad Unit4 plattform, men innan dess så har vi genomfört en analys och väglett kunderna till rätt beslut. Det finns många stora förtjänster med att gå över till en moln-lösning men innan man gör det måste man se över alternativen.  Alternativ finns, men vad är rätt för just er och ger det de stora ekonomiska incitamentet.

Vi har upplevt att våra kunder får.

  • Ett ekonomiskt fördelaktigare alternativ 
  • Ett enklare och bättre gränssnitt som rollbaseras
  • CFO och andra C-level personer bli aktiva användare
  • Enkel konvertering
  • En chans att rätta upp lösningar som inte fungerar
  • Enklare och framtidssäkrad integrationsplattsform

Har ni idag en installation som helt bygger på att användarna sitter på en Windows klient- installation eller nyttjar ni delar av Unit4 ERPs webb-gränssnitt för exempelvis attest av fakturor eller tidrapportering. Då är ni målgruppen för att vara intresserad av ett möte med oss.

Ni kanske redan börjat titta på alternativen att flytta till SaaS / Molnet men sett att det finns ett stort antal alternativ. Låt oss titta på alternativen tillsammans med er IT-avdelning för att hitta det som skulle passa just er bäst.

Vi går igenom alla era alternativ och gör en utvärderingar kring för och nackdelar med alla de alternativ som kan stå till buds.

För faktum är att det är inte bara Unit4 ERP som ni behöver titta på utan mer era totala plattform. Vi har gjort att antal flyttar med kunder, men även oss själva och har en klar bild över alternativen och möjligheterna. 

Men som alltid finns det stora fallgropar som man även bör beakta, men förtjänsterna är stora.