Vad är orsaken till misslyckade förändringsprojekt?

22.08.2021

Enligt Harvard Business är det vanligt att förändringsprojekten misslyckas med att implementera förändringar trots att man känner till nycklarna till framgång. Vi identifierar vanliga misstag och tipsar om vad som behövs för att kunna genomföra ett lyckat förändringsprojekt.

Vad är förändringsledning?

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge. Genom att få organisationen att förstå varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående.

Varför är förändringsledning viktigt?

Utan förändringsledning blir effektmålen i projektet sällan nådda till 100%. Vår erfarenhet är att projektbeställaren initialt underskattar behovet av förändringsledning. De medför att projektet levererar resultatet utan att organisationen är förberett i ett förändrat arbetssätt. Resultatet blir då ofta att man återgår till ett arbetssätt som fungerade tidigare. Nedan visas en modell som Harvard Business anser ingår i ett lyckat förändringsprojekt.

Att leda förändring enligt Harvard Business

Källa: (Enl. Dr John Kotter, Harvard Business Review, Leading Change: Why Transformation Efforts Fail?)[/caption]

Konsultnet hjälper er att lyckas med förändringsledning i projekt.

• Som rådgivare till beställare
• Helhetsansvar som förändringsledare "från idé till verklighet"
• Framtagande av handlingsplan
• Skapande av målsättning, kommunikationsplaner, utbildning
• Identifiera kompetensbehov, resurser för genomförande
• Motivationsövningar - varför måste förändring genomföras?
• En modell som ger ett bestående värde av projektets effektmål
• En modell och hjälp med att hitta nycklarna till att förändringen blir genomförd och bestående

Konsultnets modell för förändringsledning:

 • FÖRBEREDANDE
  - Identifiera syfte
  - Skapa målsättning
  - Sponsorskap, roller och ansvar
 • INFÖRA
  - Kommunicera
  - Utbilda
  - Genomföra
  - Stötta
 • MÄTA
  - Följa upp
  - Hantera hinder
  - Utvärdera