Låt oss hjälpa dig till molnet

Ni har idag kanske en installation som helt bygger på att användarna sitter på en Windows klient- installation eller nyttjar ni delar av Unit4 ERPs webb-gränssnitt för exempelvis attest av fakturor eller tidrapportering. 

Samtidigt har ni börjat titta på alternativen att flytta till SaaS / Molnet men sett att det finns ett stort antal alternativ. Låt oss titta på alternativen tillsammans med er IT-avdelning för att hitta det som skulle passa er bäst.

Vi går igenom alla era alternativ och gör en utvärderingar kring för och nackdelar med alla de alternativ som kan stå till buds.

För faktum är att det är inte bara Unit4 ERP som ni behöver titta på utan mer era totala plattform. Vi har gjort ett antal flyttar med kunder, men även oss själva och har en klar bild över alternativen och möjligheterna. Men det finns stora fallgropar som man även bör beakta, men förtjänsterna är stora. Kostnaderna kan variera stort mellan alternativen.