Utveckling

Konsultnet utvecklar lösningar med Unit4 Business World för din verksamhet. Omvärlden förändras och nya möjligheter tillkommer ständigt. Tillsammans med oss skapar du din personliga plattform och hjälper hela din organisation att samverka i ett modernt gränssnitt.

Att vidareutveckla systemstödet Unit4 Business World i din verksamhet innebär att du behöver tänka i helt nya banor. Konsultnet hjälper dig att sätta fokus på de områden där intressanta förändringarna går att realisera.

Att teamet från Konsultnet implementerar de lösningar som matchar identifierat behov är för oss en självklarhet. Effektivt, intuitivt och inspirerande är egenskaper som vi har med oss när vi utvecklar lösningar och förmedlar kompetens i våra uppdrag.

När den nya lösningen är på plats så hjälper Konsultnet dig att genomföra värdehemtagningsinsatser för att mäta effekterna och vid behov vidareförädla lösningarna så att önskade effekter uppnås.

Vi har under åren byggt kundunika lösningar som blivit helt anpassade för kunder men samtidigt helt integrerade till Unit4. Vi har bland annat byggt inom Inköp, Tid och projekt, Rapportering, Kassafunktioner, Generella interna portaler eller egna varumärken som Effectplan.