Vi skapar värde

Med Unit4 Business World

Läs om våra tjänster och lösningar

Kundreferenser

”Resultatet av uppgraderingen har varit över förväntan, vi hade aldrig kunnat drömma att det skulle bli klart på två månader. Det har gått så smidigt, och det finns processer för varje steg i projektet. Har det uppstått frågetecken så har det lösts väldigt fort och vi har fått omedelbar respons.”

Peter Peterson, Ekonomichef på FTI

Läs mer

”Det blev rätt från början, vilket innebär en mycket imponerande arbetsinsats från Konsultnet. De har tagit reda på exakt hur vi vill ha det och vi å vår sida har verkligen engagerat oss. Allting har gjorts här på plats hos oss, och vi har fungerat bra tillsammans. De har gjort en exemplarisk leverans – från projektledning till dokumentation.

Håkan Persson, Ekonomichef på Business Sweden

Läs mer

Några av våra kunder

Kontakta oss

Om oss

Vi på konsultnet hjälper dig att ta rätt beslut. Sedan 1995 har vi installerat administrativa lösningar baserat på affärssystemet Unit4 Business World. Vi effektiviserar rutiner och processer inom företag och myndigheter.

På konsultnet jobbar vi även efter fem ledord. Vi är lyhörda, analytiska, kreativa, kompetenta och engagerade. Detta innebär att vi anpassar oss efter era behov och önskemål och ser till att hitta hållbara lösningar som skapar mervärde. Hur vi lyckas med det är en fråga om erfarenhet. Våra konsulter har jobbat med detta i många år och har en stor kunskapsbas vad det gäller implementering och vidareutveckling av affärssystem. Därför välkomnar vi dig till Konsultnet. Att digitalisera är vår vardag!

Här finns vi

Konsultnet Lindhagensgatan 116, Stockholm, Sverige

FacebookLinkedIn