Vi kan Unit4 Business World

Vi tar ansvar för er systemlösning och vägleder er genom hela processen.

Läs mer

Kundreferenser

Einar mattsson

”Eftersom vår installation har nästan 200 företag, har det krävts stor förmåga till flexibilitet för att kunna möta de krav och behov som våra olika kunder har haft, vilket både Konsultnet och vi inom Einar Mattsson har behövt hantera löpande.”

Jeanette Skierus, projektledare och systemekonom på Einar Mattsson AB

Läs mer

”Relationen med Konsultnet har fungerat utmärkt. De har varit kompetenta, intresserade, engagerade och i projektarbetet duktiga på att kompetensöverföra till vår egen personal. Samarbetet mellan konsulter och anställda har fungerat över förväntan.”

Anette Ekstrand, Ekonomichef på HSB Stockholm

Läs mer

Några av våra kunder

Kontakta oss

Om oss

Vi på konsultnet hjälper dig att ta rätt beslut. Sedan 1995 har vi installerat administrativa lösningar baserat på affärssystemet Unit4 Business World. Vi effektiviserar rutiner och processer inom företag och myndigheter.

På konsultnet jobbar vi även efter fem ledord. Vi är lyhörda, analytiska, kreativa, kompetenta och engagerade. Detta innebär att vi anpassar oss efter era behov och önskemål och ser till att hitta hållbara lösningar som skapar mervärde. Hur vi lyckas med det är en fråga om erfarenhet. Våra konsulter har jobbat med detta i många år och har en stor kunskapsbas vad det gäller implementering och vidareutveckling av affärssystem. Därför välkomnar vi dig till Konsultnet. Att digitalisera är vår vardag!

Här finns vi

Konsultnet Lindhagensgatan 116, Stockholm, Sverige

FacebookLinkedIn