Vi tar er Unit4 till molnet

Ta chansen och låt oss vägleda er

Konsulttjänster

Med Unit4 ERP skapar våra konsulter effektiva och smarta lösningar som spar tid och ger dig mervärde i din verksamhet.

Unit4 ERP

Du kan nu administrera hela verksamhetens processer i ett enhetligt, integrerat och                               molnbaserat affärssystem. 

Förvaltning

Vi kan förvalta er Unit4 ERP eller bara stötta er i ert underhåll. Ni väljer själva i vilken grad ni                     önskar få stöd och hjälp

Analys

Önskar ni en genomlysning av er verksamhet för att bana väg för digitalisering med förbättrat systemstöd kan vi hjälpa er. 


Några av våra fokus-branscher

Om oss

Vi på Konsultnet hjälper dig att ta rätt beslut. Sedan 1995 har vi installerat administrativa lösningar baserat på affärssystemet Unit4 ERP (Agresso). Vi effektiviserar rutiner och processer inom företag och organisationer. Våra konsulter är seniora med mer än 10 
års erfarenhet från Unit4.

På Konsultnet jobbar vi även efter fem ledord.
Vi är lyhörda, analytiska, kreativa, kompetenta och engagerade. 

Detta innebär att vi anpassar oss efter era behov och önskemål och ser till att hitta hållbara lösningar som skapar mervärde. Hur vi lyckas med det är en fråga om erfarenhet. Våra konsulter har jobbat med detta i många år och har en stor kunskapsbas vad det gäller implementering och vidareutveckling av affärssystem. Därför välkomnar vi dig till Konsultnet. Att digitalisera är vår vardag!