Blogg

I alla tider har det funnits risk för missförstånd när vi kommunicerar med varandra. Vi är i mångt och mycket olika och uppfattar kommunicerad information efter den premissen. Därför är kommunikation en av de viktigaste parametrarna för att genomföra en lyckad utveckling i Unit4 ERP.

Enligt Harvard Business är det vanligt att förändringsprojekten misslyckas med att implementera förändringar trots att man känner till nycklarna till framgång. Vi identifierar vanliga misstag och tipsar om vad som behövs för att kunna genomföra ett lyckat förändringsprojekt.